"; //echo "2=".$_SERVER['HTTP_HOST']."
"; //echo "3=".$_SERVER['REQUEST_URI']."
"; //base url komt uit de config database $base_url = "localhost"; //haalt de base_url uit de code //$base_url komt uit het config bestand //tevens wordt de html extensie er uit gehaald $localroot = str_replace($base_url."/", "", $localroot); $localroot = str_replace(".html", "", $localroot); //explodeert de $localroot in de verschillende variabelen //$get is de ontlede url $get = explode("/", $localroot); $soort = strip_tags(str_replace("_"," ",$get[1])); $page = strip_tags(str_replace("_"," ",$get[2])); $detail = strip_tags(str_replace("_"," ",$get[3]));; $linkNaam = str_replace("_"," ",$get[1]); $sublinkNaam = str_replace("_"," ",$get[2]); include("router.php"); if($titel == "") { $titel = $get[1]." ".$get[2]." "; } ?> Online drukwerk <?php echo $titel;?>